maskoliškas

maskoliškas
×maskõliškas, -a adj. (1) K; Sut psn. toks, kaip maskoliaus, rusiškas.
maskõliškai adv. K.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • maskoliškumas — ×maskoliškùmas sm. (2); LTII381 → maskoliškas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tvarkas — sm. V.Piet žr. 1 tvarka 3: Visur maskoliškas tvarkas TS1903,9 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žalnierbuvis — מalniẽrbuvis, ė (hibr.) smob. (1) NdŽ, Pln, Grg, žalnierbùvis (2) KŽ; J atitarnavęs kareivis, buvęs žalnierius: Begerant atejo pri jų senas žalnierbuvis, vardu Viktoras M.Valanč. Tada ana pasakė, kad pri jos nako[ja] vienas ponas su kokiu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”